Smolenice: Deň detí

02.07.2022 Deň detí v Smoleniciach. Ďakujeme DHZ Smolenice ,DHZ Pole, Haspotex TT, Rescue Malé Karpaty a Rescue Karpaty